Vattenskärning

Vattenskärning vs. Gas-/Plasma-/Laserskärning – Gas- och plasmaskärning kan vara ett alternativ vid riktigt tjockt material och grova toleranser. Laserskärning kan löna sig vid mycket tunt material men däremot ändrar man materialets struktur markant.

Välj vattenskärning – Vattenskärning har fördelar gentemot andra metoder beroende på detaljens utseende, toleranser och eventuell efterbearbetning. 

Fina toleranser eller där håltagningen är mindre än vad gas/plasma/laser klarar av. Där detaljerna skall bearbetas med t ex svarv/fräs. Om detaljen skall svetsas. Om det är av en kvantitet högre än tre.

Vattenskärning vs. Gas-/Plasma-/Laserskärning – Vid gas/plasma/laser skär man med värme och då bildas glödskal vilket innebär att snittytan blir härdad och förorenad.

Det blir kraftiga och hårda grader och smältkanter. Om man då skall t ex svarva/fräsa är snittytan så hård att det blir problem för hållbarheten på verktygen. Vid svetsning är detaljernas kanter förorenade med glödskal och oxider vilket innebär att man måste slipa bort föroreningarna innan svetsning.

Med vattenskärning, som inte tillför värme, får man inga smältkanter, ingen sprickbildning eller några grova hårda grader. Vattenskärning ger upphov till tryckspänning i stället för dragspänning vilket ökar stabiliteten.

Man kan skära nära de egentliga toleranserna samt även göra mindre hål eller uttag. Att skära hål för gängning gör man t ex direkt i gängtoleranserna. Man sliter mindre på verktygen vid efterbearbetningen vilket lönar sig i längden.

Kontakta oss

Hitta oss